Giới thiệu về nhacbolero.info

Giới thiệu về nhacbolero.info là trang nghe bolero , nhạc vàng nhạc trử tình từ các video được chia sẻ trên Youtube

 

Các video bà hát được nhacbolero.info   tổng hợp từ kênh mạng xã hội về video: Youtube.com 

và bổ sung các thông tin mô tả , phân loại để người yêu nhạc   có thể có trải nghiệm tốt nhất khi nghe nhạc 

Các video trên trang được sử dụng mã nhúng Youtube nên đáp ứng về tuân thủ các nguyên tắc bản quyền và quyền lợi của tác giả chia sẻ video   trên Youtube

Các video trên : nhacbolero.info  chạy trên nền tảng Youtube: giúp chủ sở hữu video có thêm view và doanh thu quảng cáo trong video (nếu có)...

Vui lòng đóng góp ý kiến đển nhacbolero.info  là kênh giải trí yêu thích 

Ý kiến đóng góp qua: Email: [email protected]

Bạn có thể tìm hiểu kỹ về các vấn để bản quyền và giải quyết tại : xử lý bản quyền